Flipping and channeling feb17

Tags

Relaterede artikler

Del dette

Flipping and channeling

Dagen i dag står på Skoleblogs, backchanneling og Flipped classroom.

Back channeling
Backchanneling er et fænomen, som er opstået i kølvandet på Twitter. I klasseværelset har man en kanal kørende, som er åben for kommunikation for eleverne. Kommunikationen i kanalen foregår lidt populært sagt “bag om ryggen” på underviseren, og bruges primært til opklarende spørgsmål ved længere seancer i klasseværelset, hvor man lytter eller ser.
Øvelse:

Flipped classroom
Flipped classroom er et koncept, hvor en del af undervisningen gennemføres asynkront. Det vil sige, at en del af undervisningen foregår ved at underviseren planlægger og gennemfører sin undervisning på et tidspunkt, mens eleverne tilgår undervisningen på et andet tidspunkt, når det passer dem. Efterfølgende samles der op i klassen i form af opgaver, projektarbejde eller udvidelse af undervisningen. Navnet antyder at man vender undervisningen på hovedet, da man oftest modtager undervisningen, forstået som forelæsningen eller læreroplægget hjemme, hvorefter man kommer i skole for at “lave lektier” eller løse opgaver, som er baseret på den viden, som man har tilegnet i den asynkrone fase. Der findes mange forskellige modeller , når man taler om “the flipped classroom”. Faktisk findes der ikke en model, men mange tusinde individuelle modeller, som bygger på nogle grundprincipper.

Her er en infograph

Dagens program